ต้องการใช้เงินเร่งด่วน การกู้เงินด่วนน่าจะช่วยได้

กู้เงินด่วน

แล้วจะไปกู้เงินด่วนที่ไหนล่ะ โดยเฉพาะในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวาน ที่ต้องการเงินด่วน แต่ไม่มีเพื่อนๆ หรือญาติพี่น้องที่จะพึ่งพาได้ คำตอบที่ได้ก็คงไม่พ้นแหล่งกู้เงินด่วนทั้งหลาย ซึ่งสามารถจำแนกออกได้เป็น 2 แบบ คือ แหล่งเงินกู้ในระบบ และแหล่งเงินกู้นอกระบบ

 

ลองมาทำความรู้จักกับแหล่งกู้เงินทั้งสองแบบ ที่จะตอบโจทย์ความต้องการการกู้เงินด่วนของท่านได้

แหล่งกู้เงินด่วนในระบบ

แหล่งกู้เงินด่วนในระบบนี้ คือแหล่งสถาบันการเงินต่างๆ เช่นทั้งหลายที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงานบางแห่ง หรือตั้งเป็นตึกธนาคารเดี่ยวๆ ให้เห็นเด่นชัดอยู่ริมถนน เช่น ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการแบบสินเชื่อส่วนบุคคล อาทิเช่น อิออน อีซี่บาย เป็นต้น ทั้งนี้ การจะขอกู้เงินด่วนผ่านแหล่งสถาบันการเงินในระบบ ท่านจะต้องมีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของท่านประกอบการสมัคร ซึ่งเอกสารหลักๆ ที่สำคัญและจำเป็นต้องมี ได้แก่ บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และมีเอกสารแสดงรายรับของท่าน หรือหนังสือรับรองรายได้ ทั้งนี้ ระยะเวลาในการดำเนินการอนุมัติการให้กู้เงินด่วน อาจจะยาวนานเกินไปสำหรับท่านที่ต้องการเงินเร่งด่วนมากๆ แล้วยิ่งถ้าเอกสารประกอบการขอกู้เงิน หรือสมัครเข้าเป็นลูกค้าของสถาบันการเงิน มีไม่ครบ เงินด่วนอาจจะกลายเป็นเงินดีเลย์ ไปเลยก็เป็นได้ ทั้งนี้ หลายๆ ท่านที่ต้องการใช้เงินด่วนมากๆ จริงๆ ก็มักจะหันไปหาแหล่งกู้เงินอีกประเภท นั่นก็คือ

 

แหล่งกู้เงินด่วนนอกระบบ

แหล่งกู้เงินด่วนนอกระบบนี้ กล่าวง่ายๆ แบบตรงไปตรงมาคือ แหล่งกู้เงินผิดกฎหมาย เพราะไม่มีการรับรองจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังเช่นสถาบันการเงิน และธนาคาร ที่กล่าวถึงในแหล่งกู้เงินในระบบ ทั้งยังไม่มีการจดทะเบียนรับรองที่ถูกต้อง หรือเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้ นั่นเอง หากมองแบบผิวเผินการกู้เงินนอกระบบก็มีข้อดีอยู่ข้อเดียวคือ ได้เงินใช้แบบเร่งด่วนแน่นอน และดอกเบี้ยที่คนปล่อยกู้แจ้งมาให้นั้น แลดูจะไม่สูงมากนัก เนื่องจากเค้าขอกตัวเลขดอกเบี้ยเป็นรายวัน ไม่ใช่ต่อปี เช่น ให้กู้ 100,000 บาท ขอเก็บเงินคืนวันละ 2,000 บวกดอกเบี้ยวันละ 200 บาท เป็น 2,200 บาท โดยผู้กู้จะใช้เวลาในการคืนเงินทั้งหมด 50 วัน ซึ่งเมื่อคำนวณดู ก็เท่ากับว่า เงินต้น 100,000 บาท บวกดอกเบี้ย อีก 10,000 บาท เท่ากับว่า ดอกเบี้ยคิดเป็นร้อยละ 10 ต่อวัน ไม่ใช่ต่อปีอย่างที่สถาบันการเงินในระบบเค้าคิดกัน ที่หนักกว่าก็คือ ถ้าวันใดไม่มีเงินต้นมาจ่าย ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายในวันนั้นก็จะถูกนำมาทบต้นให้พอกพูนไปอีก หรือที่เรียกว่า คิดดอกเบี้ยทบต้นทบดอก และที่หนักที่สุด คือหากยอดเงินกู้ที่ค้างจ่ายนั้นพอกพูน เยอะขึ้นๆ จนผู้กู้ไม่สามารถหาเงินมาจ่ายได้ทัน ผู้ปล่อยเงินกู้ที่แลดูดีมีน้ำใจตอนให้เงินกู้ ก็อาจจะกลายเป็นอสูรร้ายคอยตามทวงหนี้ที่ท่านหยิบยืมมา เจ้าหนี้บางรายอาจใช้วิธีการทวงหนี้ที่รุนแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนพิกลพิการก็เป็นได้

ทราบดังนี้แล้ว ก่อนตัดสินใจกู้เงินด่วน ท่านควรศึกษาหาข้อมูลให้รอบคอบ คำนวณดอกเบี้ยที่ต้องจ่าย และประเมินความสามารถในการคืนเงินของท่านเองด้วย ซึ่งทางที่ดี คืออย่างให้ตัวเองต้องตกเป็นหนี้เลยจะดีที่สุด

What to know before payday loan debt?

payday advance

That is the means by which the 12 million Americans who take out payday credits every year typically feel. That is justifiable, considering they pay out around nine billion dollars in advance expenses. Be that as it may, there is trust, you don’t need to be stuck in the payday credit obligation cycle for eternity. Similarly as with some other advance, on the off chance that you default on a payday advance, it can bring about developing expenses, punishments, and conceivable lawful activity. Since numerous payday advances utilize programmed charge installments to remove reserves straightforwardly from a bank or prepaid record, you can likewise wind up with overdraft expenses over everything else. This can abandon you without the assets you have to pay for necessities like nourishment, childcare, and utilities. To finish everything off, you may likewise encounter a flood of calls and dangers from obligation authorities. This all sounds to a great degree disagreeable, yet there are ways you can get help with payday advances.

Awful or no credit check advances are here and now advances of a little add up to help individuals who have a terrible record to beat their startling money related crises. The intrigue charged varies from moneylender to bank, yet ensure that you reimburse the credit on the following required date or to abstain from getting into an obligation trap. Moneylenders more often than not charge a level expense, in view of the advance sum, that is then paid back on your next payday. Portion advances are bigger and are paid back over the term of the credit, frequently a year or more, and have bring down financing costs than payday advances.

There is no hindrance in taking payday advances on the web, regardless of whether you have awful credit. Loan specialists offer help to all candidates that qualify and most don’t check your assessment. Rather, they run a delicate credit check by means of elective credit sources. The delicate credit check is a review of the credit report like “no credit check”.

Everybody has cash issues from time to time. There are no special cases.

With a payday advance, you don’t need to stress over what your assessment is. Your rating might be a factor in the amount you may get or meet all requirements for. There are numerous reasons that individuals are making a direct path to get individual advances for terrible credit or low credit. That is bad, obviously, but rather it is a piece of life, and there is little that we can do about it. Circumstances happen that are out of our control so close to home credits will dependably be required.

After you escape payday advance obligation, you need to ensure you never go to a payday loan specialist again. A portion of the sharpest things you can do to begin tidying up your credit incorporate agreeing to accept a free credit report. Routinely checking your credit is the most ideal approach to make beyond any doubt you unmistakable up any missteps. Also it’s remunerating to see your financial assessment move forward. You can likewise agree to accept credit repair or look for a combination advance to enable you to satisfy the majority of your obligation. This enables you to begin moving the correct way fiscally.

Payday credits are a compelling method to cover sudden bills and buys while you’re looking out for your next pay check. You can get up to $1,000, which is reimbursed consequently from your ledger with a solitary included fund charge.

These problem free terms mean no portions or protracted times of premium, no compelling reason to send the moneylender a check or physically exchange the reimbursement, and you can make certain the cash will be there in light of the fact that it’s gone up against or soon after the date you next get paid.

Along these lines, regardless of whether you have to pay that unexpected bill, subsidize crisis travel, or cover some other impermanent blip in your financial plan – a payday credit may be the ideal arrangement.

When you apply for an advance, moneylenders assess diverse criteria, your financial assessment notwithstanding, before settling on a choice on whether you’ll get endorsed or not. Since these advances depend on your present pay level and not on your past record of loan repayment, endorsements are prompt as long as you present every one of the reports required amid your application and demonstrate that you can pay. A transient credit is an administration which furnishes clients with a fleeting money related arrangement. Goldman Sachs